News »

Rest in Peace “Rev.Praphan Na Chiangmai”

Rest in Peace “Rev.Praphan Na Chiangmai”

elct พฤศจิกายน 16, 2016 ปิดความเห็น บน Rest in Peace “Rev.Praphan Na Chiangmai”

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ศจ.ประพันธ์ ณ เชียงใหม่ [&hellip

Read More »
การประชุมสมาพันธ์พระคริสตธรรม

การประชุมสมาพันธ์พระคริสตธรรม

elct พฤศจิกายน 7, 2016 ปิดความเห็น บน การประชุมสมาพันธ์พระคริสตธรรม

การประชุมสมาพันธ์พระคริสตธรรมในประเทศไทย (The Confedera [&hellip

Read More »
Garden Cafe

Garden Cafe

elct พฤศจิกายน 7, 2016 ปิดความเห็น บน Garden Cafe

พันธกิจบ้านพระคุณ เปิด “ร้านกาแฟในสวน” (Gar [&hellip

Read More »
ถวายความอาลัย

ถวายความอาลัย

elct ตุลาคม 25, 2016 ปิดความเห็น บน ถวายความอาลัย

น้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ [&hellip

Read More »
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

elct ตุลาคม 14, 2016 ปิดความเห็น บน น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล [&hellip

Read More »
ค่ายผู้นำอนุชน “Be STRONG”

ค่ายผู้นำอนุชน “Be STRONG”

elct ตุลาคม 13, 2016 ปิดความเห็น บน ค่ายผู้นำอนุชน “Be STRONG”

เริ่มแล้ว! กับ ค่ายอบรมผู้นำอนุชน “Be STRONG̶ [&hellip

Read More »
MUSIC for LIFE Concert

MUSIC for LIFE Concert

elct ตุลาคม 3, 2016 ปิดความเห็น บน MUSIC for LIFE Concert

คอนเสิร์ต “Music for Life” Music for Life C [&hellip

Read More »
การประชุมประจำปีสตรีสภาฯ (Annual Meeting of Women Lutheran Church in Thailand)

การประชุมประจำปีสตรีสภาฯ (Annual Meeting of Women Lutheran Church in Thailand)

elct กุมภาพันธ์ 24, 2015 ปิดความเห็น บน การประชุมประจำปีสตรีสภาฯ (Annual Meeting of Women Lutheran Church in Thailand)

การประชุมประจำปีสตรีสภาฯ ประจำปี 2014 คณะสตรีสภาฯ ได้จั [&hellip

Read More »
การประชุมสตรี LWF-WICAS

การประชุมสตรี LWF-WICAS

elct สิงหาคม 21, 2014 ปิดความเห็น บน การประชุมสตรี LWF-WICAS

วันที่ 8-13 สิงหาคม 2014 คณะสตรีสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนใ [&hellip

Read More »
Women General Assemble Meeting 2014

Women General Assemble Meeting 2014

elct กุมภาพันธ์ 12, 2014 ปิดความเห็น บน Women General Assemble Meeting 2014

ภาพบรรยากาศการประชุมประจำปีสตรีสภาฯ ประจำปี 2014 วันเสา [&hellip

Read More »