Lutheran Church Foundation »

Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran Church in Hong Kong.

Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran Church in Hong Kong.

elct ตุลาคม 17, 2017 ปิดความเห็น บน Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran Church in Hong Kong.

Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran [&hellip

Read More »
งานเลี้ยงฉลอง 500 ปี การปฏิรูปศาสนา

งานเลี้ยงฉลอง 500 ปี การปฏิรูปศาสนา

elct พฤษภาคม 11, 2017 ปิดความเห็น บน งานเลี้ยงฉลอง 500 ปี การปฏิรูปศาสนา

Read More »
ํGospel for young people

ํGospel for young people

elct พฤศจิกายน 9, 2016 ปิดความเห็น บน ํGospel for young people

การอบรม “วิธีการนำพระกิตติคุณไปสู่วัยรุ่น” [&hellip

Read More »
Garden Cafe

Garden Cafe

elct พฤศจิกายน 7, 2016 ปิดความเห็น บน Garden Cafe

พันธกิจบ้านพระคุณ เปิด “ร้านกาแฟในสวน” (Gar [&hellip

Read More »
สัมมนาเรื่อง “สิทธิเด็ก”

สัมมนาเรื่อง “สิทธิเด็ก”

elct กุมภาพันธ์ 12, 2015 ปิดความเห็น บน สัมมนาเรื่อง “สิทธิเด็ก”

แผนกคริสเตียนสงเคราะห์ มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน ขอเชิ [&hellip

Read More »
งานวันแม่ และวันผู้สูงอายุ (the Mothers Day and the Old age Day)

งานวันแม่ และวันผู้สูงอายุ (the Mothers Day and the Old age Day)

elct สิงหาคม 21, 2014 ปิดความเห็น บน งานวันแม่ และวันผู้สูงอายุ (the Mothers Day and the Old age Day)

On the Saturday, the 16 of August 2014, the Baan Phu co [&hellip

Read More »
Way of Hope (พันธกิจทางแห่งความหวัง)

Way of Hope (พันธกิจทางแห่งความหวัง)

elct เมษายน 25, 2014 ปิดความเห็น บน Way of Hope (พันธกิจทางแห่งความหวัง)

On the Diakonia Day, the 22 of March, the ministry of W [&hellip

Read More »
คริสต์มาส “บ้านพระคุณ”

คริสต์มาส “บ้านพระคุณ”

elct ธันวาคม 16, 2013 ปิดความเห็น บน คริสต์มาส “บ้านพระคุณ”

ในวันศุกร์ที่ 13 ธค 2013 พันธกิจ”บ้านพระคุณ” [&hellip

Read More »
กีฬาสีอาเซี่ยน (สถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน)

กีฬาสีอาเซี่ยน (สถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน)

elct พฤศจิกายน 15, 2013 ปิดความเห็น บน กีฬาสีอาเซี่ยน (สถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน)

กีฬาสี ประจำปี 2013 บรรดาคุณครูสถานรับเลี้ยงเด็กคริสตจั [&hellip

Read More »