คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1

elct กันยายน 17, 2017 ปิดความเห็น บน คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1

วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่มพี่น้องคาทอลิกมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรลูเธอร์แรนและพระคริสตธรรมลูเธอร์

ทีมจาก คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1

นำทีมโดย
บาทหลวง สมเกียรติ บุญอนันตบุตร

กิจกรรม
08.30 น.
แบ่งปันเรื่องการนัมการแบบคริสตจักรลูเธอร์แรน
– แบ่งปันโดย ศจ. คาทารินา คีลูเน็น

10.00 น.
ร่วมนมัสการโดยรูปแบบคริสตจักรลูเธอร์แรน
– เทศนาโดย ศจ. อำนวย ยอดวงค์

ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงสำแดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์

 ***************
Brothers and Sisters from Catholic Church.
Leader was Fr. Somkait Booanantaboot.

Thank you for visited us on September 17, 2017.
To jointed in our worship as Lutheran Church style.
We shared our faith and what we do in our church.
May God bless you all.

IMG_8660

IMG_8645

IMG_8648

IMG_8652

IMG_8659