Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran Church in Hong Kong.

elct ตุลาคม 17, 2017 ปิดความเห็น บน Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran Church in Hong Kong.

Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran Church in Hong Kong.

พี่น้องจากฮ่องกงมาเยี่ยมที่พระคริสตธรรมลูเธอร์
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Thanks for you all to visited us on October 17, 2017.
May God bless you all.

ในนามของพระคริสตธรรมลูเธอร์ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยม
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน.

22689993_10155119172257712_1739445670_o 22712928_10155119172677712_874417971_o