ข่าวสารล่าสุด »

Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran Church in Hong Kong.

Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran Church in Hong Kong.

ตุลาคม 17, 2017, ปิดความเห็น บน Brother and Sisters from ELCHK Yuen Long Life Lutheran Church in Hong Kong.
30th Aniversary of Luther Seminary in Thailand; The year 2017.

30th Aniversary of Luther Seminary in Thailand; The year 2017.

ตุลาคม 2, 2017, ปิดความเห็น บน 30th Aniversary of Luther Seminary in Thailand; The year 2017.
500 Years Of The Reformation; Exhibition in LST.

500 Years Of The Reformation; Exhibition in LST.

ตุลาคม 2, 2017, ปิดความเห็น บน 500 Years Of The Reformation; Exhibition in LST.
คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1

คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1

กันยายน 17, 2017, ปิดความเห็น บน คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1
The students from Trinity Theological College, TTC

The students from Trinity Theological College, TTC

กันยายน 8, 2017, ปิดความเห็น บน The students from Trinity Theological College, TTC
Brothers and sisters from Bedok Lutheran Church.

Brothers and sisters from Bedok Lutheran Church.

สิงหาคม 31, 2017, ปิดความเห็น บน Brothers and sisters from Bedok Lutheran Church.
Visitors from Tsing Yi Carpenter Lutheran Church, Hong Kong.

Visitors from Tsing Yi Carpenter Lutheran Church, Hong Kong.

สิงหาคม 16, 2017, ปิดความเห็น บน Visitors from Tsing Yi Carpenter Lutheran Church, Hong Kong.
Seminar: Funeral worship and preaching.

Seminar: Funeral worship and preaching.

กรกฎาคม 10, 2017, ปิดความเห็น บน Seminar: Funeral worship and preaching.