สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในปะเทศไทย (สลท.)

1188 ซอยเริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ (02) 332-0054-8
โทรสาร (02) 332-3873
เว็บไซด์: www..ELCTthailand.com

The Evangelical Lutheran Church in Thailand (ELCT)
1188 Soi Roem Charoen, Sukhumvit 50 Rd, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10260
TEL: (02) 332-0054-8, FAX: (02) 332-3872
WEBSITE: WWW.ELCTthailand.com